مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اکبر
نام خانوادگی:زهر کاشانی
پست الکترونیک:kashaniaa@gmail.com
نخصص ها:علوم تربیتی ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

در سال 1359 با دریافت دیپلم ریاضی فیزیک با معدل کل 5/18 تحصیلات دوره متوسطه ام پایان یافت. در سال 1360 بنابر علائق شخصی ومذهبی برای تحصیلات علوم دینی وحوزوی وارد مدرسه حاج ملا محمد جعفر(حاج آقامجتهدی ) در تهران شدم، پس از حدود پنج سال و اتمام لمعتین برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم مشرف شدم. در همین سال افتخار ملبس شدن به لباس مقدس روحانیت نصیب حقیر شد. همزمان با تحصیلات در حوزه مقدسه علمیه قم از سال 1366 در مؤسسه در راه حق سابق(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) فعلی) به تحصیل دروس الهیات و معارف اسلامی مشغول شدم و نیز از اواخر سال 1368 برای تکمیل تحصیلات و فراهم شدن زمینه های مطالعات علوم انسانی از دیدگاه اسلام به تحصیل در رشته علوم تربیتی با گرایش تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت حوزه و دانشگاه (دفتر همکاری حوزه دانشگاه، سابق) پرداختم. این تحصیلات تا سال 1373 ادامه یافت پس از تحصیلات در پژوهشگاه، در گروه علوم تربیتی وارد تحقیق و مطالعه در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی شدم و هم اکنون در آنجا اشتغال دارم.